Ik ben Monique Harperink (1973) en woon samen met mijn partner en onze 3 kinderen.  In februari 2012 ben ik gestart met JePsy, praktijk voor JeugdPsychologie.

De belangrijkste drijfveer hiervoor is dat ik vanuit mijn praktijk een persoonlijke service kan bieden en met de behandelmethoden bij een kind / gezin kan aansluiten. De opbouw van vertrouwen en samen zoeken naar een manier van werken die het best past en werkt, zijn twee belangrijke pijlers in mijn werkwijze. Een andere belangrijke pijler is het zoeken naar de verbinding  van het kind / de jongere / het gezin met belangrijke anderen in de omgeving.

Jepsy-monique harperink
Specialismen

Doelgroepen:

 • Pubers & jongeren
 • Ouders
 • Samenwerking met scholen

Belangrijkste behandelmethoden:

 • Oplossingsgerichte therapie
 • Wandeltherapie / buitensessies
 • Symbooldrama
 • Handelingsgerichte diagnostiek
 • Cognitieve gedragstherapie

Problematiek:

 • Angstproblemen
 • Sociale problemen
 • School- en studieproblemen
 • Gedragsproblemen (bijvoorbeeld omgaan met autoriteit)
 • Hechtingsproblemen
 • Depressie
 • Trauma

NB Bij kinderen en pubers is vaak niet meteen zo duidelijk onder welk ‘kopje’ de problemen vallen, vaak spelen er meer dingen een rol en komt het probleem op verschillende manieren tot uiting. Het kan belangrijk zijn om dit uit te zoeken maar dat hoeft niet altijd.

Registraties & lidmaatschappen
 • GZ-psycholoog , opgenomen in BIG register
  BIG registratienummer: 99933619325
 • Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP, sinds 2011 opgenomen in het register van het NIP en sinds 2021 opgenomen in het register Supervisoren Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP  (Nederlands Instituut van Psychologen, website: psynip.nl)
 • Registratie als kinder- en jeugdspycholoog in het SKJ; Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  (Website: skjeugd.nl)
 • Lidmaatschap VOPN; Vereniging voor Oplossingsgerichte Professionals Nederland, (Website: www.vopn.nl)
Ervaring

Ik ben in 1996 afgestudeerd in ontwikkelingspsychologie en heb sindsdien gewerkt in diverse functies, waaronder;

 • Schoolpsycholoog bij Rebound Rijswijk
 • Schoolpsycholoog in het speciaal en regulier (voortgezet) onderwijs in Alphen aan de Rijn en Rijswijk
 • Groepsbegeleider en Behandelcoördinator in orthopedagogische behandeltehuizen (LVG en regulier) in Leiden
 • Organisatie-adviseur op het gebied van speciaal onderwijs in Den Haag

Ik heb inmiddels ruime ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-21 jaar, met als specialiteit de leeftijd van 12-18 jaar en de samenwerking met ouders en scholen. Tevens heb ik een brede blik op het jeugdveld, vanwege mijn ervaring in verschillende sectoren.