Interview met schoolpyscholoog Hanneke Visser

Mooi pleidooi van schoolpsycholoog Hanneke Visser voor hoe belangrijk het is op school aandacht te (blijven) houden voor de sociale en emotionele kant. Ook hoop uitspreken tegenover de erkenning dat het een lastig jaar is, blijft belangrijk voor leerlingen en docenten. Dat komt het leren alleen maar ten goede.

Klik op graphic voor het interview op Radio 1