Jepsy steunt Veilig Onderwijs

Stichting Veilig Onderwijs is een landelijk kenniscentrum dat informatie en advies geeft over veilig onderwijs in meerdere opzichten.

De reden dat ik deze stichting steun:

Vanuit mijn werk met individuele jongeren zie ik hoe belangrijk het systeem is waarin het kind zit. Een veilig systeem; onder meer het gezin, de klas en de school  is essentieel om daadwerkelijk iets in gedrag of welbevinden te veranderen. Het gevoel ergens deel van uit te maken, ergens bij te horen buiten het gezin, is in de schoolleeftijd één van de belangrijkste factoren om je sociaal goed te kunnen ontwikkelen.

Vanuit behandeling en begeleiding vanuit individuele kinderen en jongeren wordt het gezin vaak betrokken. Voor wat betreft de klas en de school is dat een stuk lastiger, terwijl dit grote invloed kan hebben.

Daarom gun ik elke school, elke leerkracht, genoeg inspiratie, kennis, en ondersteuning om voor een veilig leerklimaat te kunnen zorgen. In mijn overtuiging is voor een veilige school dan ook investering nodig op alle niveaus: Dat van de directie, het team, de klas, de leerling en de ouders.

Stichting veilig onderwijs is er ook voor al deze partijen! Net als Stichting Veilig Onderwijs, werk ik vanuit de behoefte in de actuele onderwijspraktijk. Een oplossingsgerichte benadering is voor mij de basis, waarbij ik geen vaste methode gebruik, maar vanuit verschillende theoretische en praktische kaders aansluit op de wensen van de vraagsteller.

Voor stichting veilig onderwijs, ga naar  https://stichtingveiligonderwijs.nl/

Wil je meer weten over wat Jepsy op school kan betekenen voor jou, je klas of school, zie Jepsy op school

Recente berichten