Tarieven 

De psychologische diensten welke ik aanbied, kunnen vallen onder de jeugdwet (en door de gemeente vergoed), onder passend onderwijs trajecten (en bekostigd vanuit een passend onderwijs arrangement) of particulier worden betaald. Hieronder worden de verschillende mogelijkheden toegelicht. Bij twijfel wat mogelijk is voor jou of je kind, neem contact op voor overleg.

Kosten coaching en particuliere psychologische hulp:

Kosten voor coachingsgesprekken of diagnostiek/behandeling welke buiten de vergoede basisggz vallen:

Individueel consult (50 min) 90 euro
Email- en telefonisch consult (20 min) 25 euro
Diagnostiek op aanvraag / afhankelijk van de vraag

Intakegesprekken, gezinsgesprekken en ouderbegeleidingsgesprekken hebben soms een afwijkende duur en worden evenredig van dit tarief afgeleid.

Hiervoor is in ieder geval een verwijzing van de huisarts, kinderarts of jeugdteam van de gemeente naar de basis ggz noodzakelijk. Vervolgens vraag ik bij de gemeente een toewijzing aan. Als aan de voorwaarden wordt voldaan (onder andere: geldige verwijzing, cliënt woonachtig in de betreffende gemeente) wordt deze toegekend en  kan de hulp rechtstreeks worden gedeclareerd bij de gemeent